„Kloostri taga metsas“ seikluspäev

“Kloostri taga metsas” on mõeldud õpilasgruppidele aktiivseks, kuid õpetlikuks väljasõiduks. Üks tüüpiline seikluspäev pakub kuut tundi sisukat tegevust, mis on jaotatud kolmetunnisteks blokkideks. Seikluspäev on kokku pandud mitmetest madal- ja kõrgseikluselementidest, ning ühendatud meeskonnamängudega. Seega peale lõbu, adrenaliini ja eneseületamise õpib grupp ühiselt eesmärgi nimel töötama. Meeskonnas töötamine õpetab kuulama ning ennast paremini väljendama. Suuremad seltskonnad jagatakse seikluspäeval väiksemateks meeskondadeks, mis tekitab võistlusmomendi ning see annab piisavalt motivatsiooni, et ennast ületada ning kaaslasi toetada nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Kuna tullakse tavakeskkonnast välja, siis see aitab näha kaaslasi teisest küljest ning neid tundma õppida. Seega on hea seigelda siis, kui kokku on pandud uus klass või kui olemasolevas koosseisus on pingeid, sest seda meeskonnas töötamine annabki – võimaluse probleeme lahendada. Samuti ei saa kedagi tegevuses kõrvale jätta, kuna meeskonnaülesanded on kokku pandud nii, et ülesande positiivselt sooritamiseks tuleb kõiki kaasata. Lisaks käib iga väikse meeskonnaga kaasas instruktor, kes grupil silma peal hoiab ning probleeme lahendab ja peale ülesannet analüüsi läbi viib, et järgmist ülesannet veel paremini lahendada ja parema meeskonnana toimida.

Kestvus: Ühepäevane seiklus kestab alates neljast tunnist kuni kuue tunnini. Kuna Kallaste talus saab ka mõnusalt ööbida ja tegevusi on meil palju, siis pakume ka kahepäevast seiklust kus on kokku kümme tundi tegevusi.

Toitlustus: Ühepäevase seikluse raames on kindlasti üks lõunapaus. Toitu saab tellida Kallaste talu tublidelt kokkadelt. Kahepäevases seikluses on kindlasti kolm toidukorda: lõuna, õhtu ja hommikusöök.

Kirjeldus: Meie seikluse peaeesmärgiks on aidata kaasa klassi Meie tunde tekkimisele. Leiame, et läbi ühiste katsumuste on seda kõige parem saavutada. Korralik seiklus algab ühise soojenduse ja mängudega. Peale mida jätkatakse legendi kohaselt ning jaotatakse klass väiksemateks gruppideks. Grupid saavad endale legendi erinevatest meeskondlikest madal- ja kõrgseiklus harjutustest. Nüüd tuleb oma mäng planeerida, eesmärgistada oma tegevus ja ennustada kogemuste summa, mida õhtuks püütakse saavutada.  Seikluspäeva lõpus vaatame tagasi saavutatule, eesmärkidele ning analüüsime tehtut.

Lisainfo: Palume riietuda vastavalt ilmale ja olla valmis maastikul liikumiseks.

Hinnapakkumise ja informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Valdo Kangur, +372 5664 5916

info@seiklusring.ee