„Kloostri taga metsas“ seikluspäev

“Kloostri taga metsas” on mõeldud õpilasgruppidele aktiivseks, kuid õpetlikuks väljasõiduks. Üks tüüpiline seikluspäev pakub kuut tundi sisukat tegevust, mis on jaotatud kolmetunnisteks blokkideks.

Seikluspäev on kokku pandud mitmetest madal- ja kõrgseikluselementidest, ning ühendatud meeskonnamängudega. Seega peale lõbu, adrenaliini ja eneseületamise õpib grupp ühiselt eesmärgi nimel töötama.

Meeskonnas töötamine õpetab kuulama ning ennast paremini väljendama. Suuremad seltskonnad jagatakse seikluspäeval väiksemateks meeskondadeks, mis tekitab võistlusmomendi ning see annab piisavalt motivatsiooni, et ennast ületada ning kaaslasi toetada nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Kuna tullakse tavakeskkonnast välja, siis see aitab näha kaaslasi teisest küljest ning neid tundma õppida. Seega on hea seigelda siis, kui kokku on pandud uus klass või kui olemasolevas koosseisus on pingeid, sest seda meeskonnas töötamine annabki – võimaluse probleeme lahendada.

Samuti ei saa kedagi tegevuses kõrvale jätta, kuna meeskonnaülesanded on kokku pandud nii, et ülesande positiivselt sooritamiseks tuleb kõiki kaasata. Lisaks käib iga väikse meeskonnaga kaasas instruktor, kes grupil silma peal hoiab ning probleeme lahendab ja peale ülesannet analüüsi läbi viib, et järgmist ülesannet veel paremini lahendada ja parema meeskonnana toimida.

Pikemad kui 1 päev seiklused sisaldavad ööbimist Kallaste talus ja võimalust kogeda rohkem erinevaid seikluslikke tiimitegevusi pikema aja vältel. Võimalus on kombineerida ka erinevaid aktiivseid tegevusi nt klassi seikluspäev+kanuumatk+orienteerumisõpe.


Mängu valikud:

MEESKONNATÖÖ FOOKUSEGA MÄNG:

 • Meie valikutest kõige tõsisema meeskonnatöö arendamisele suunatud mäng-koolitus noortele

 • Meeskonnatööst saadavad õpikogemused:
  – kuulamine & enese paremini väljendamine
  – keskendumisoskus
  – kaaslaste toetamine füüsiliselt/mentaalselt
  – eesmärgipärane läbimõeldud tegevus
  – kaasamine & empaatiline tegutsemine
  – tunnustus koos ühise eduelamusega

 • Tegevuste juures keskendutakse oma grupi ja iseenda käitumise analüüsile ja panustatakse selle arengule.  Seetõttu on hea seigelda siis, kui kokku on pandud uus klass või kui olemasolevas koosseisus on pingeid, sest seda meeskonnas töötamine annabki – võimaluse probleeme lahendada.

 • Päeva ülesehitus:

 1. Sisseelamismäng kogu grupile

 2. Tiimideks jaotamine, ühtse tunnuse loomine

 3. Tiimisisene meeskonnatöö lahtihäälestamine ja päeva eesmärgi paikapanek

 4. Tegevuste läbimise struktuur:
  4.1) ENNE: tiimi plaan tegevuse sooritamiseks, liikmete mõtted, ühine eesmärk
  4.2) AJAL: instruktori suunamisel abistav juhtimine, suunamine, tähelepanu pööramine
  4.3) JÄREL: tegevusejärgne analüüs, tagasiside, soorituse enesehinne

 5. Tegevused madalalt -> kõrgemale vastavalt grupi valmisolekule

 6. Päeva lõpetamise struktuur:
  6.1) Tiimisisene päeva kokkuvõte emotsioonide ja mõtete jagamisega
  6.2) Suures ringis oma tiimi muljete ja päevategevuste ülevaade jagamine

 7. Lõbusaks lõpunoodiks on kõigile lustakas sõit zipline-ga (trossisõit)


MEELELAHUTUSLIK MÄNG:

 • Meie leebem mänguvorm, kus rõhk on pigem meelelahutuslikul mängul ja koos tegemise rõõmul

 • Tegevused on endiselt eesmängiga koos tiimiga ülesanne lahendada, kuid vähem peatutakse tiimitöö analüüsil ja süvitsi minekul

 • Päeva ülesehitus:

 1. Sisseelamismäng kogu grupile

 2. Tiimideks jaotamine

 3. Tegevuspunktides instruktori instruktaaž, mängupunkti tegevuse sooritamine

 4. Lustakas zipline sõit (trossisõit)

 5. Päeva lõpetame muljete ja päevategevuste ülevaate jagamisega

 6. Soovi korral võib hiljem aega veeta ka talu territooriumil. Seal tervitavad huvilisi erinevad koduloomad, mänguväljak ja vanavara näitus

“FUN” SEIKLUSPAKETT:

 • 1.-3. klassile
 • kestus 2-4 tundi
 • Tegevusteks zipline sõit, madalad seikluselemendid & platsimängud

Kestus: 1-päevane seiklus kestab alates 4 tunnist kuni 6 tunnini. Kuna Kallaste talus saab ka mõnusalt ööbida ja tegevusi on meil palju, siis pakume ka 2-päevast seiklust, kus on kokku 10 tundi tegevusi.

Sobilik vanusele: 1.-3. klassile “FUN” seikluspakett, alates 4.klassist meeskonnatöö fookusega/meelelahutuslik mäng.

Grupi suurus: Vähemalt 10 inimest

Toitlustus: Ühepäevase seikluse raames on kindlasti üks lõunapaus. Toitu saab tellida Kallaste talu tublidelt kokkadelt. Kahepäevases seikluses on kindlasti kolm toidukorda: lõuna, õhtu ja hommikusöök.

Kirjeldus: Meie seikluse peaeesmärgiks on aidata kaasa klassi “meie tunde” tekkimisele. Leiame, et läbi ühiste katsumuste on seda kõige parem saavutada. Korralik seiklus algab ühise soojenduse ja mängudega. Peale mida jätkatakse legendi kohaselt ning jaotatakse klass väiksemateks gruppideks. Grupid saavad endale legendi erinevatest meeskondlikest madal- ja kõrgseiklus harjutustest. Nüüd tuleb oma mäng planeerida, eesmärgistada oma tegevus ja ennustada kogemuste summa, mida õhtuks püütakse saavutada.  Seikluspäeva lõpus vaatame tagasi saavutatule, eesmärkidele ning analüüsime tehtut.

Lisainfo: Palume riietuda vastavalt ilmale ja olla valmis maastikul liikumiseks.

Videod seiklusest: SIIN ja SIIN 

Hinnapakkumise ja informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Valdo Kangur, +372 5664 5916

info@seiklusring.ee