Orienteerumisõpe „Krati metsas“

Meie mets on Kratte täis ning nendega tülli minna ei tasu! Tuleb õppida nendega õigesti suhtlema. Selle tegevusega tahame Teid õpetada orienteeruma „Krati metsas.“ kasutades selleks GPS seadmeid ja aerofotot. Mängu käigus tuleb leida üles kõik meie „Krattide kodud“ ja vastata nende poolt esitatud küsimustele. Üles tuleb leida 10 „Krattide pesapaika“.

Kestvus: kuni 3 tundi.

Kirjeldus: Programm on mõeldud klassidele, kes soovivad saada rohkem teadmisi ning kogemusi maastikul orienteerumises kaardiga. Meil käivad käsikäes teooria ning praktika. Noored õpivad kaarti lugema, enda asukoha määramist kaardil, kompassi kasutamist ja liikumist kaardiga. Orienteerumine on iseseisvalt või grupiga looduses liikumine kaardi ja kompassi abil. Päeva alustame koos ühise soojendusega, millele järgneb kaardiõpe. Meie läbitavad teemad:

  • tähtsamad leppemärgid ja nende tähendused.
  • enda asukoha määramine kaardil.
  • kompassi ja kaardi kasutamine.
  • liikumine kaardiga.

Ka räägime teemadel, mis teha siis kui eksin ära ja kuidas leida väljapääs metsast. Pärast paneme teooria praktikasse, kus vastavalt osaliste vanusele on eelnevalt orienteerumispunktid ja rada maha märgitud. Saanud teada enda esimese punkti liigutakse sinna ja edasi on osalistel vabad käed valimaks millist „Krati kodu“ külastatakse. Igas “Krati pesapaigas“ tuleb vastata esitatud küsimusele. Kui kõik „Krattide kodud“ leitud, analüüsime tehtut.

Lisainfo: Palume riietuda vastavalt ilmale ja olla valmis maastikul liikumiseks. Programmile lisandub Kalevipoja muuseumi külastus.

Kalevipoja koja koduleht