Sillaehitus on meeskondlik ehitusülesanne, kus meeskonnal tuleb ainult neile eraldatud detailidega diasinida sild, mis kannatab inimese raskust. Antud ülesandes on väga oluline omavaheline suhtlemine ja tähelepanu detailidele. Läbi saab viia kõikjal kus on tasane maa või põrand.

Lisainfo: info@seiklusring.ee, +372 5664 5916