Megaragulka on ülesuuruses palliheite masin, mille käsitsemiseks on vaja tervet meeskonda inimesi. Eesmärgils on ragulkaga pall võimalikult kaugele heita. See on aga võimalik vaid siis, kui meeskonna liikmed teevad omavahel kordineeritud koostööd.

Lisainfo: info@seiklusring.ee, +372 5664 5916