Meeskonnatöö treening

Meeskonnatöö treening sisaldab endas aktiivset päeva, kus on suurenenud tagasiside ja analüüsi tähtsus. Seiklusringi instruktorid juhivad gruppe harjutusest harjutusse, need testivad nii üksteisega suhtlemist, arvestamist kui koos tegutsemist. Peale iga harjutust järgneb analüüs, kus instruktor annab kiire tagasiside tegevusest punktis ja ootab kindlasti ka enesereflektsiooni grupi poolt. Päeva lõpus võetakse tegevused ja arengud kokku üldises tagasisides. Tegevused võivad aset leida ka siseruumides või teie valitud asukohas, aga kõige komplektsema meeskonnatreeningu saame läbi viia Padise seikluspargis. Tegevusi saab läbi viia nii lõbusa “Kloostri taga metsas”, kui ka intrigeeriva “Reis ümber maailma” legendi järgi.

Meeskonnatöö treeningu eesmärk on järjepidevalt meeskondlike tegevuste abil osalejate olulisematele peamistele meeskonnatöö teguritele tähelepanu pööramine, nende korduv harjutamine ning suunatud reflekteerimine. Olulisemad meeskonnatöö treeningu fookuses olevad tegurid arutatakse treeningu toimumisele eelnevalt koos läbi, millele tuginedes valitakse välja ka vastavad tegevused. Meeskonnatöö treening algab meeskonna eelhäälestamisega fookuses olevate meeskonnatöö tegurite osas ning lõppeb kokkuvõtva tagasiside jagamisega tulenevalt ühiselt läbiräägitud meeskonnatöö tegurite osas. Koostööharjutuste sooritamise ajal ja järgselt pööravad treeningu läbiviijad neile teguritele tähelepanu.

Küsi hinnapakkumist juba täna!

info@seiklusring.ee

+372 5664 5916