Meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö koolituses on eelkõige rõhk analüüsil ja teoorial ja vähem aktiivsel tegevusel. Mõnikord läbitakse ühte harjutust isegi mitu korda, et lihvida sooritust viimse tasemeni. Meeskonnatöö koolitust saab läbi viia nii teie oma kontoris kui sügaval metsas, kui ka Padise seikluspargis.  Alati võib tegevusi läbi viia ka teie valitud puhkekeskuses kogu Eesti.

Meeskonnatöö koolituse eesmärk on esile kutsuda soovitud muutusi organisatsiooni või grupi või meeskonna tasandil. Soovitud muutuste osas toimub sisukas arutelu ning koos koolitajaga sõnastatakse koolituse eesmärk ning tuuakse välja soovitud õpiväljundid. Tulenevalt eesmärgist ja õpiväljunditest koostatakse tegevuskava, mis koosneb vajalikest ja sobivatest meeskonnatööle suunatud tegevustest. Koolitusprotsessi juhib kompetente koolitaja, kes suunab koolituse vältel grupi dünaamikat ja õpiprotsessi, ning teda toetab tegevusjuht, kes juhib meeskonnatöö tegevusprotsessi. Meeskonnatöö koolitus on  kogemusõppe põhine, mille käigus toimub järjepidev reflektsioon ja tagasisidestamine käsikäes läbiproovimise ja taaskogemisega. Koolituse järgselt toimub õpikogemusi üldistav tagasiside jagamine kas koheselt koolituse järgselt, või soovitavalt nädal või kaks pärast koolitust.

Küsi hinnapakkumist juba täna!

info@seiklusring.ee

+372 5664 5916