Mõttetöö käib…

Mis on meeskond?  Meeskond on ühiste eesmärkide saavutamise nimel koos tegutsev rühm inimesi, keda ise­loo­mustab kindel rollijaotus ning koostöösuhted. Tulemusliku meeskonnatöö eeldus on soov koos eesmärgini jõuda ning hoida seejuures häid omavahelisi ­suhteid.

Grupp koos töötavaid inimesi ei ole ilmtingimata õlitatult töötav meeskond – aga nad võiksid olla! Siin tuleb teile appi Seiklusring. Meie eesmärgiks on, et iga kollektiiv saaks just endale sobiliku arendava ürituse. Selleks oleme jaotanud meeskondlikud üritused kolme erinevasse tasemesse, mille kohta saad lugeda vasakult menüüst.

Lisainfo: info@seiklusring.ee, +372 5664 5916