Käitumisjuhed COVID-19 viiruse tõkestamiseks Seiklusringi üritusel osaledes

✅ Kliendi saabudes sündmuse toimumiskohta on meie poolt välja pandud desinfitseerimise vahendid kätele.

✅ Seiklustegevusel kannab klient töökindaid. Sündmusele eelnevas infokirjas juhime kliendi tähelepanu sellele, et igal seiklejal on tarvis kindaid, et oleks mugav teostada tegevusi, mis hõlmavad köitest kinnihoidmist. Lisaks aitavad töökindad vähendada kokkupuudet teiste inimestega. 

✅ Sündmuse lõppedes desinfitseerime kõik kasutusel olnud kiivrid, et järgmine saabuv klient saaks omale tervisele ohutu varustuse.

✅ Võimalusel hoiame alati grupisiseselt distantsi.

✅ Seiklustegevused on reeglina väliõhus ning see aitab vähendada haiguse levikut.

✅ Seiklusringi personal tuleb tööle tervena. Instruktorid teostavad vajadusel sündmusele eelneval õhtul iseseisvalt kiirtesti.

✅ Võimalus on ka kohapeal enda olukorda kiirtestiga kontrollida.

✅ Informeerime haigestumisest inimesi, kellega oli lähikokkupuude.